Provision gnome-shell under Ubuntu and Arch
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Felix 47c0eb1781 show-extension-versions: Nicer output, list not-installed 2 miesięcy temu
defaults Add themes conf 2 lat temu
files Update extension data 2 lat temu
tasks Update extension data 2 lat temu
vars show-extension-versions: Nicer output, list not-installed 2 miesięcy temu